O co jde?

Žirafa je zimní setkání rádců probíhající současně takřka ve všech krajích České republiky. Jedná se o zážitkově-vzdělávací kurz zaměřený na rádce a podrádce, kteří se aktivně podílejí na vedení družin a oddílů. Snažíme se o inspiraci a motivaci rádců, nikoli o pořádání rádcovského kurzu. U nás si rádci dobijí baterky, poznají nové tváře a navážou nová přátelství. Na Žirafě naleznou porozumění a pochopení a odvezou si jedinečné vzpomínky na jedinečné zážitky z jedinečné akce.

Valašsko-slezská Žirafa povstala jako Fénix z popela po dvouleté pauze. Do roku 2011 proběhlo bezmála sedm prodloužených žirafích víkendů pod názvem Moravská Žirafa. V roce 2011 ale poptávka po Žirafě na Moravě upadla a tak upadlo i nadšení tehdejšího týmu. Někteří přeživší se však rozhodli, že nenechají Žirafu jen tak odejít, a spojili se v roce 2013 znovu proto, aby stvořili epické rádcovké setkání Valašsko-slezská Žirafa. A ta je tady teď pro Vás!

Valašsko-slezská Žirafa je určená všem rádcům a podrádcům, kteří touží po inspiraci a motivaci k vedení družiny a jsou ve věku 14 – 17 let.